Swartziska huset (eller Swartzska huset) byggdes som kontors- och bostadshus för Johan Swartz, som gick under epitetet ”Norrköpingskungen”. Ritningarna upprättades av stadsarkitekt Carl Theodor Malm. Huset stod färdigt 1842, och är uppfört av tegel i två våningar och vänder sig mot strömmen. Huset har en T-formad plan och en välvd genomfart genom norra delen. Exteriören är i det närmsta helt oförändrad och ett mycket fint exempel av senempirens byggnadskonst. Fasaderna har en stark horisontalbetoning med rusticerad bottenvåning, bred mittrisalit och en attika över risaliten.

Bostadshuset är avfärgat i gult med sandfärgade detaljer medan kontoret med terrass och gallerier har Pompeijiröd fasad med detaljer i grå marmor.
Söder om bostadshuset finns en låg kontorsbyggnad där den fasta inredningen till stora delar finns bevarad. Ovanpå kontorsbyggnaden ligger en balustradkantad takterrass med loggia och gallerier. Takterrassen är förbunden med bostadshuset genom en inbyggd gång.

Bebyggelseregistret (Källa: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Östergötlands län, 1990-12-07, Dnr 221-588-88)

(Foto: Christian André (Wikipedia CC-BY-SA-3.0))