Den norske arkitekten Sverre Fehn ritade byggnaden för Norrköpingsutställningen ”Nordisk Villaparad” 1963. Den stod klar året därpå.

Fehn utformade villan inom en stram geometrisk korsform med slutna väggar av tegel. Ur korset bryter glasade kuber fram. Mittdelen betonas med en stor lanternin. Byggnadens plan bygger på enkla måttförhållanden med modulen 2,5 meter och multiplar av denna. Villan representerar en intressant kombination av klassisk ordning och modernistisk öppenhet. Planen ger associationer till renässansen, en vanlig inspirationskälla för 1950- och 60-talets ”brutalism”.
På fastigheten finns även två skärmtak från 1964. Trädgården har oförändrad utformning, markbeläggning och till stor del ursprunglig, sparsam växtlighet.

Bebyggelseregistret (Källa: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i östergötlands län, 2001-10-26, Dnr 221-13023-01)

(Foto: Bengt Oberger (Wikimedia CC-BY-SA-3.0))