Den norske arkitekten Sverre Fehn ritade byggnaden för Norrköpingsutställningen “Nordisk Villaparad” 1963. Den stod klar året därpå.

Fehn utformade villan inom en stram geometrisk korsform med slutna väggar av tegel. Ur korset bryter glasade kuber fram. Mittdelen betonas med en stor lanternin. Byggnadens plan bygger på enkla måttförhållanden med modulen 2,5 meter och multiplar av denna. Villan representerar en intressant kombination av klassisk ordning och modernistisk öppenhet. Planen ger associationer till renässansen, en vanlig inspirationskälla för 1950- och 60-talets “brutalism”.
På fastigheten finns även två skärmtak från 1964. Trädgården har oförändrad utformning, markbeläggning och till stor del ursprunglig, sparsam växtlighet.

Bebyggelseregistret (Källa: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i östergötlands län, 2001-10-26, Dnr 221-13023-01)

(Foto: Bengt Oberger (Wikimedia CC-BY-SA-3.0))

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.