Byggnaden, som ligger invid Nya Torget, uppfördes 1899 efter ritningar av arkitekten Werner Northun som vid denna tidpunkt var en flitigt anlitad arkitekt. Han ritade flera av Norrköpings saluhallar. Byggherre var slaktaren J W Landqvist. År 1901 stod byggnaden klar för att tjäna som saluhall. Innan saluhallen uppfördes i kvarteret, med namnet Skeppet, fanns här ett mindre hus där man inrättat en ölstuga med namnet ”Beir-Halle”. Denna byggnad revs 1899.

saluhallen

I början av 1880-talet ställde hälsovårdsnämnden i Norrköping krav på bättre hantering av kött och fisk och det var efter detta som fyra saluhallar uppfördes och av dessa fyra är det idag endast en saluhall bevarad, om än med sentida inredning men med liknande verksamhet. År 1980 brann hela saluhallen ner och kvar blev endast murarna. Byggnaden räddades dock av byggherren och fastighetsägaren Nils Lennstam som med sitt nystartade företag Nya Sveahallen AB lät bygga upp saluhallen igen.

Affärerna var många men lönsamheten dålig. I slutet av förra seklet (1900-talet) var framtiden oviss men i början av 1993 byggdes saluhallen om till butiksytor för Coop Konsum och Systembolaget. Idag är saluhallen hyrd av Coop Konsum och Restaurang Choy’s Garden.

Byggnaden består av två våningar och fasaden består av grön puts på tegel och partier med fasadtegel. Nya entrépartier.

Precis intill saluhallens entré öppnar sig Nya torget, som under många år var fyllt av torghandel. Torghandeln är idag mycket liten och torget till stor del öde. För några år sedan byggdes torget om och fick modern stenläggning och en modern fontän. Torget har av många ansetts som livlöst och dystert. Torget är idag i behov av en ny omdaning.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.