Herrgård i Östra Eneby socken, vid sjön Glan, omfattande Svärtinge 6 1/16 mantal och Hillerstad 1, tillsammans taxerade till 254 000 kronor, Svärtinge såg och kvarn 12 000 kronor.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)