I hörnet av Styrmansgatan och Skolgatan finner vi en av kassören John Odenius uppförda byggnader med byggår 1897. Byggnaden ritades av några av de främsta arkitekterna under denna tidpunkt, Arkitektbyrån Flodin och Franzén. Karl Flodin var under denna tidpunkt även stadsarkitekt medan John Franzén var relativt ny i Norrköping. Han kom senare att flytta till Berlin där han fortsatte rita hus för byggherrar i staden.

När John Odenius sökte bygglov för nybyggnation blev han i en skrivelse varnad för att grundförhållandena var dåliga i denna del av staden då marken tidigare varit sjöbotten. Men byggnaden har inte påverkats av de dåliga markförhållandena utan står sig än idag.

nyckeln4

I kvarteret Nyckeln uppförde kassören John Odenius nästan samtliga byggnader men det är idag endast två byggnader som är bevarade i exteriör och interiör och denna är den bäst bevarade. Byggnaden består av tre våningar och inredd vindsvåning. Byggnadens bevarade detaljer och mängden fina originaldetaljer i lägenheterna visar den varsamhet som byggnadens ägare under 1970-talet Nils Lennstam krävde vid rot-renoveringen 1974.

Redan 1902 förändrades fasaden från att ha varit i Berlinsk romanticism till borgerlig romanticism. Fasadens bågformade fönster byttes ut mot fyrkantiga bågar utan spröjs. Byggnaden är idag i mycket gott skick och är mycket värdefull i kulturhistorisk synpunkt.

Byggnadens fasad består av orange puts på tegel och sockel i natursten och därunder låg sockel av granit. Fasaden hade vid uppförandet en ljusare kulör.

I våning ett till tre finner vi lägenheter om ett till fyra rum och kök, med ytor från ca 45-160 kvm. De flesta lägenheterna har fungerande kakelugnar. De flesta av lägenheterna har dessutom trägolv och fiskbensmönstrad parkett, spegeldörrar, höga golvsocklar och stuckaturer bevarade. I en lägenhet har tagits fram ursprungligt trägolv och det visades sig att golvet var i mycket fint skick. År 2005 provade man återigen att ta fram ett ursprungligt hallgolv men det visade sig att golvet planats ut med yxa och det var i så dåligt skick att det inte gick att göra något annat än att lägga ett nytt trägolv ovanpå.

I huvudtrapphuset med ingång från Styrmansgatan är golvet lagt med svart och vitrutig marmor. Väggpaneler med fin ådringsmålning. Lägenhetsentréer bestående av pardörrar med ådringsmålning. Bevarade WC och köksingångar och stuckatur. Sentida målning i inre delen medan det i yttre delen är marmoreringsmålningar.

I de mindre trapphusen finns också stuckaturer och spegeldörrar. Målningar i sentida stil. I ett av taken har färgen släppt och under kan man skymta fina takmålningar som om möjligt bör bevaras.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.