När jag arbetade med bokens register i dag upptäckte jag en gata som jag helt hade missat:

Stuvaregränd

Den namngavs 1970 och närheten till hamnen gjorde att den fick ett namn ur gruppen ”hamnverksamhet”. Nu finns den med i manuset.

(Stuvaregränd går bredvid järnvägen i mitten av bilden)