När jag arbetade med bokens register i dag upptäckte jag en gata som jag helt hade missat:

Stuvaregränd

Den namngavs 1970 och närheten till hamnen gjorde att den fick ett namn ur gruppen “hamnverksamhet”. Nu finns den med i manuset.

(Stuvaregränd går bredvid järnvägen i mitten av bilden)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.