Strömparken i Gamla staden namngavs den 12 mars 1931.

Parken ligger vid Strömmen och har också skapats ur Strömmen av fyllnadsmaterial. Den anlades 1922 och ritades av arkitekten Ivar Tengbom. År 2013 byggdes parken om och då anlades bland annat Lekbäcken med en fisktrappa för lax och öring.