Storhultsvägen i Krokek namngavs senast 1970.

Vägen har fått sitt namn efter torpet Storhult som hörde till Uttersberg.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.