Storhultsvägen i Krokek namngavs senast 1970.

Vägen har fått sitt namn efter torpet Storhult som hörde till Uttersberg.