Den 5 maj 2009 namngavs Stora Bryggans väg i Vikbolandets landsbygd.

Vägen är döpt efter ångbåtsbryggan i Mauritzberg efter förslag från Mauritsbergs gård Stora bryggan vägsamfällighet.