Den 5 maj 2009 namngavs Stora Bryggans väg i Vikbolandets landsbygd.

Vägen är döpt efter ångbåtsbryggan i Mauritzberg efter förslag från Mauritsbergs gård Stora bryggan vägsamfällighet.

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.