Den 17 december 1942 namngavs Stenkulleplan i Enebymo.

Parken är namngiven efter den intilliggande fastigheten Stenkullen – ett småbruk som styckats av från Leonardsberg och som från 1890-talet användes som trädgårdsanläggning. Från och med 1920 styckades några tomter av och de kom att bilda ett litet egnahemsområde.