Stenbäcksvägen i Krokek namngavs den 14 december 1970.

Villasamhället Stenbäcken har fått sitt namn av före detta kronotorpet Stenbäcken som finns med i 1793 års jordebok. År 1825 noteras det som torp och fiskeläge. Namnet syftar ursprungligen på den bäck som här rinner ut i Bråviken.