Herrgård i Östra Eneby socken, på norra sidan av Norrköping vid Östra stambanan och Motala ström. Egendomen, som består av Ståthöga 1 1/8 och Ingelstad 1/2 mantal, är taxerad till 110 000 kronor.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)