Stakhultsvägen i Kolmårdens landsbygd namngavs senast 1970.

Vägen fick sitt namn efter det före detta skattetorpet Stakhult – känt första gången 1715. Namnet antas från början avse ett hult, det vill säga en liten skog eller skogsdunge, där man hämtat material till gärdsgårdsstakar.