År 1925 uppfördes denna vackra byggnad av Ståhlbom & Co. Ståhlbom & Co gav uppdraget att rita huset till den framstående arkitekten Knut Pihlström som var en av 1920-talets mest anlitade arkitekter i Norrköping. Han både uppförda och ritade hus. Främsta plats för hans verk är Dalsgatans övre del mot Louis De Geergymnasiet. Innan silon uppfördes fanns här en gammal byggnad som precis som nuvarande silo hade samma utseende om än något lägre och för tiden omodern.

Ståhlboms silo

Silon består av fem våningar och i bottenvåningen finns en gammal vaktmästarbostad som idag står tom och som dessutom är brand och rökskadad.

Sedan 1966 har silon stått tom och öde och det har genom åren diskuterats huruvida silon ska inredas och till vilket ändamål. För något år sedan ville man att det skulle bli ett nytt kårhus men planerna lades ner då kårhusledningen hittade en bättre byggnad i närheten. En lokal fastighetsägare erbjöd sig för några år sedan att förvärva byggnaden men affären blev aldrig genomförd.

Huset bör inredas till kommersiella ändamål som exempelvis hotell eller kontor. Byggnaden har stort kulturhistoriskt värde och bör inredas och utvecklas efter byggnadens befintliga kvalitéer.

Silons fasad består en grå sockelvåning och ovan ljusrosa kalkputs. På flera ställen återkommer klotter och vissa slagord. Saneringar har avlöst varandra varvid det rekommenaderas att grindar sätts upp för att minska klotter på de fina spegeldörrarna som utgör byggnadens entré.

Byggnadens inredning är till stor del bevarad och några våningar upp finns ett kontor med inbyggda bokhyllor, kassavalv, spegeldörrar, sekundärfönster, djupa fönsternischer och parspegeldörrar. Inredningen är genom åren av förfall mycket hårt åtgången och i behov av restaurering. Trapphusdelen består av trappa i kalksten och väggar målade i grå kulör.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.