Mycket vacker byggnad belägen utmed S:t Persgatan. Huset uppfördes 1731 men källaren murades troligen någon gång på 1500-talet. Byggherre och arkitekt är inte känd. Detta hus var länge sett som Norrköpings äldsta men nu finns det bevis för att den äldsta byggnaden i staden ligger i kvarteret Vattenkonsten.

Byggnaden moderniserades först 1900 och då med John Franzén som arkitekt. Byggherre var fabrikören Robert Johnson.

fasad

År 1913 ägdes byggnaden och tomten av arkitekten och byggherren Gustaf Paulson, som uppförde en mindre byggnad bredvid. Paulson hade en vision om ett ståtligt palats där hela byggnaden skulle paradera gaturummet invid Dalsgatebackens nedre del men Karl Flodin, som var stadsarkitekt, nekade en större byggnad eftersom marken var avsedd för Holmens kommande utökning. Någon utökning i detta kvarter blev det dock aldrig. Under många år låg det i anslutning till byggnaden en BP mack men den försvann i samband med att en garagebyggnad revs 1982. Byggnaden moderniserades åter 1984 efter ritningar av Claes Fraenki Arkitektkontor. Vid moderniseringen samarbetade man med länsantikvarien samt Norrköpings Stadsmuseum.

Byggnaden består av två våningar samt helt inredd vindsvåning. I bottenplan fanns tidigare en antikaffär. I hörnet Dalsgatan – S:t Persgatan finns ett café med tidsenlig skyltning.

Byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde och är av högsta klass.

Fasaden består av beige slätputs på tegel samt sockel av grå puts. Fasadens ankarslutar är tillverkade i Finspång. Fönstren är troligen från ombyggnaden 1900. Vindskuporna tillkom under ombyggnaden 1900 och dessa är klädda i svart plåt. Valmat tak som är täckt med svart plåt.

I lägenheterna finns många originaldetaljer bevarade så som brädgolv, stuckaturer, kakelugnar samt listverk.

I trapphuset med ingång från gården finns väl bevarat marmorgolv samt lägenhetsdörrar med spegling. Fönsternischer bevarade från igensatta fönster. Sentida målning men i äldre stil.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.