Sörvägen i Skärblacka namngavs senast 1970.

Vägen var den allra sydligaste i den gamla delen av samhället.