Sörvägen i Skärblacka namngavs senast 1970.

Vägen var den allra sydligaste i den gamla delen av samhället.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.