Herrgård i Östra Eneby socken, vid Fiskeby järnvägsstation, omfattande Sörby 1 mantal och Fyr 2, tillsammans taxerade till 85 000 kronor. Ägs av Fiskeby fabriksbolag.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.