Den äldsta delen av Södra Promenaden anlades 1869 och förlängdes på 1870- och 1890-talet. Den hette från början Sydvästra Promenaden (senare Västra Promenaden) och Södra Promenaden (öster om Drottninggatan) tillkom 1881. År 1958 fick hela sträckningen namnet Södra Promenaden i den stora namnrevisionen. Promenaderna fick behålla sina ”väderstrecksnamn” med hänsyn till den centrala ställning namnen ”intar i norrköpingsbornas medvetande” och att de hade ”en verklig funktion för underlättandet av orienteringen.”

(Södra Promenaden vid förra sekelskiftet. Foto: Carl Nilsson. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)