Byggnaden, belägen på Skepparegatan och Södra Promenaden, uppfördes 1898 efter ritningar av arkitekterna Northun & Landström. Huset var ett av de första som de båda arkitekterna ritade tillsammans och uppfördes i tysk nygotik. Byggnaden består av fyra våningar och delvis inredd vind. Byggherre var skräddarmästaren Anders Ljungholm som några år tidigare hade en rörelse på Drottninggatan och det var först när han sålt rörelsen som han lät uppföra denna vackra byggnad. Anders Ljungholm bodde i huset under många år tillsammans med sin hustru Emilia. År 1929 avled Ljungholm i lunginflammation och hans hustru bodde kvar till i mitten av 1940-talet. Släkten Ljungholm bodde och verkade i huset under många år.

I huset finns tjugotvå stycken lägenheter samt en lokal i källarplan. Lägenhetsstorlekarna är mellan 1 till 5 rum och kök. Ursprungliga lägenhetsstorlekarna bestod av främst fem rum och kök men även lägenheter om sju till nio rum och kök förekom. År 1945 var årshyran för en lägenhet om fem rum och kök 1800 kr, vilket motsvarar en månadshyra på 150 kr. Standarden varierade och alla lägenheter hade inte kylskåp och gasspis. Vedspis och kallt skafferi förekom i ett femtal lägenheter. I gårdshuset fanns mindre lägenheter men med dåtidens moderna standard. Gårdshuset revs år 1974.

Sodrapromenaden137

I början av 1990-talet fanns det planer på att bygga om huset med hiss och loftgångar. Men hyresgäster protesterade samtidigt som kvarteret i sin helhet är ett av stadens bäst bevarade så fastighetsägaren drog tillbaka planerna.

Fasaden består av grön puts på tegel med delvis öppna tegelytor och sockel i granit. Mot gården finns delvis ny puts i beige kulör. Övriga delar är putsade i grönt. Byggnadens fönster är till stor del i original med spanjoletter och vreden.

De flesta av lägenheterna har spegeldörrar, serveringsskåp, enstaka kakelugnar, stuckaturer och trägolv bevarade. Till några lägenheter finns balkong mot Södra Promenaden och Skepparegatan. Mot gården finns piskbalkonger.

I stora trapphuset med ingång från Södra Promenaden finns blomstermålningar både i tak och på väggar. Golvsockeln och köksentrédörrar har ådringsmålning i mycket gott skick.

I trapphuset finns också välbevarade lägenhetsentréer, marmorgolv och påkostade stuckaturer. I trapphuset med ingång från Skepparegatan finns fina lägenhetsentréer, marmorgolv och stuckaturer.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.