I hörnet av Södra Promenaden och Generalsgatan ligger denna mycket välbevarade byggnad uppförd 1896 efter ritningar av arkitektfirman Flodin och Franzén. Karl Flodin var under denna tidpunkt stadsarkitekt men drev också firma tillsammans med ingenjören John Franzén. Huset uppfördes i berlinsk romanticism och byggherre var A Pettersson. Huset består av tre våningar och inredd vindsvåning. Huset var ett av de första som uppfördes i kvarteret. Kvarteret i sin helhet skapades genom utbyggnaden av stadens kvartersindelning 1879.

Tallen 6

I början av 1940-talet renoverades huset mycket försiktigt och fick i samband med ombyggnaden enklare kök och badrum. Moderniseringen var mycket liten och all äldre inredning bevarades. Till huset hör även ett stort gårdshus med dasslänga och byk- och bagarstuga.

Husets fasad består av maskinslaget tegel och fält av grå puts. Mot gården består fasaden av gul slätputs. Taket är lagt med skiffer. Fönstren och fönsterbågarna är i original från 1897 och i mycket gott skick. Övre delen av fönstren är spröjsade. Bågarna är målade i en mörkgrön kulör. Portikdörrarna mot Generalsgatan är i original med fina speglingar. Dörrarna är målade i mörkgrön kulör. I portikgången finns fina målningar med motiv hämtade från Lappland. Portdörrarna mot Södra Promenaden är fernissade. Mot gården är portarna utbytta mot ramar och dörrar av aluminium.

I de allra flesta av lägenheterna finns brädgolv, spegeldörrar, stuckaturer i både original och nytillverkad, serveringsskåp, enkel köksinredning samt många bevarade kakelugnar. Vissa pardörrar har enklare överstycken.

Trapphallen med ingång från Södra Promenaden har bevarat marmorgolv och fina blomstermålningar. Väggarna i trapphallen är marmorerade (original) i gult kulör. Trapphusen är i behov av renovering då målningarna är i mycket dåligt skick. Lägenhetsdörrarna med delvis handmålade glas med blomstermålning. Dörrarna bör om möjligt renoveras och förses med nya lås. Väggmålningarna, grått med röd smal bård, är av sentida karaktär, troligen från 1940-tal. På ett ställe har man skrapat fram lite av originalfärgerna och målningarna visar att trapphuset en gång i tiden varit mycket vackert och påkostat. Huset är ytterst värdefullt och bör om möjligt byggnadsminnesmärkas.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.