Huset uppfördes år 1895 efter ritningar av arkitekterna Löfgren och Paulson. Byggherre var Olof Andersson, G A Bergholm och muraren K G Lagerkvist.

Huset är ett av tre som är ritade i fransk nyrenässans och likt en borg bär de upp kvarteret Enen. I början av 1900-talet bestod hela kvarteret Enen av sekelskifteshus men mer än halva av kvarterets äldre bebyggelse revs i slutet av 1960-talet. År 1973 uppfördes en för tidpunkten tidstypiskt byggnad i storskalig modell, med många lägenheter, och för tidpunkten modern inredning i den del av kvarteret som drabbades av rivningar. Man kan ifrågasätta varför de tre byggnaderna i kvarteret är lika men svaret finner man nog i att gestaltningsfrågan diskuterades i Byggmästareföreningen i Norrköping eller att arkitekterna själva fick fria händer att förverkliga en dröm om en stadsmur. Ett liknande utspel av dåtidens arkitekter är fasaderna i kvarteret Sippan, som är ritade av arkitekterna Flodin och Franzén.

sprom123

Husen invid Södra Promenaden lyckades klara sig undan rivning eftersom miljön kring nedre delen av Södra Promenaden skulle påverkas mycket negativt av en sådan men det var dock inte helt utan protester och beslut för rivning var tidvis mycket nära. År 1981 rev man dock ett trapphusblock mot Kristinagatan men idag kan man inte se några spår efter rivningen då fasaden byggdes om med stor pietet. Huset moderniserades 1981 på uppdrag av dåvarande ägaren Hyresbostäder i Norrköping AB.

Fasad består av gul spritputs på tegel och därunder sockelvåning i grå puts och därunder låg en sockel av granit. Taket har svart falsad plåt.

Samtliga lägenheter har trägolv, kakelugnar, spegeldörrar och stuckaturer bevarade. Till några lägenheter finns en balkong (loggia) vardera med utsikt över Södra Promenaden och Vasaparken som sommartid är en populär utflyktsplats för såväl barnfamiljer som studenter.

Trapphuset, med ingång från Södra Promenaden, fick för några år sedan en ansiktslyftning med ådringsmålningar och illusionsmålning i form av änglar och kartuscher runt övrig målning. I trapphuset finns stuckaturer och pardörrsentréer i gott skick och välbevarat marmorgolv. Renoveringen av trapphusets målerier utfördes av Palm Fine Arts.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.