Skolstigen i Skärblacka namngavs senast 1970.

Gatan löpte ursprungligen mellan Gurklisten och Orrspelsvägen förbi Parkskolan. Numera gångväg förutom en liten del vid Folkets hus.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.