Längs med Skolgatan ligger denna mycket fina byggnad uppförd som snusfabrik år 1877 efter ritningar av arkitekten Sven Malm. Huset ritades och uppfördes i fransk nyrenässans. Huset uppfördes av grosshandlaren John Swartz och fram till 1930 tillverkade man snus här.

Skolgatan 1 B fasad

Huset består av tre våningar och oinredd vindsvåning. I byggnaden har bland annat L’Oreal haft lagerverksamhet och en bra bit in på 1990-talet hade man skolmuseum samt lokaler för sportföreningar i byggnaden. Den inredning som tidigare funnits i huset så som redskap och maskiner för framställande av snus återfinns idag på Tobaksmuseet i Stockholm.

Kvarteret har under perioder skiftat namn men det ursprungliga namnet på detta kvarter var Nya Strömmen. Namnet kommer troligen från att det under 1700-talet varit översvämningar och att tomten då delvis blev till en holme. Den vattenfåra som skiljde de båda tomterna åt kan då ha fått namnet Nya Strömmen. I början av 1950-talet såldes hela kvarteret av AB J G Swartz till Axel Wenner-Gren som planerade att riva alla byggnader inom kvarteret och istället ersätta de med en 14-våningars kontorsbyggnad där man planerade att skapa ett imperium som skulle tillverka minidatorer och snabbtelefoner.

Byggnaden består av gul slätputs på tegel och sockel i granit. Sockelvåningen mot Skolgatan har bandrusticerad puts. Fönstren kan dateras omkring 1980-tal då huset byggdes om av Norrköpings kommuns fastighetskontor. Under åren som L’Oreal hade verksamhet i huset fanns det en stor lastkaj utmed husets östra gavel men denna revs när fasaden byggdes om under 1980-talet. År 1994 sattes smidesgrindar och staket upp mot Skolgatan. Taket är täckt av svart falsad plåt av äldre karaktär.

Då huset från början hade mycket stora ytor och senare kom att delas av är inredningen näst intill i modernare karaktär. Vinden är mycket välbevarad med väggar av pärlspont, igensatt ljusgård och breda brädgolv. Vid revideringen av denna text har huset inretts för butiker och restaurangverksamhet och ljusgården har öppnats upp och ger ett vackert intryck för restaurangens gäster.

Trapphusen är delvis bevarade med trappor av trä och handledare i original. Väggarna är målade i ljusa färger. Vissa dörrar är i äldre stil med ursprungliga vreden. Vid revideringen av denna text har husets ytskikt målats om varvid denna uppgift bör uppdateras.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.