I hörnet av Nygatan och Skepparegatan ligger denna mycket välbevarade byggnad uppförd 1898 efter ritningar av arkitektfirman Flodin och Franzén. Byggherre var Emil Lindman. Huset består av fyra våningar och delvis inredd vind. En vindsvåning är inte moderniserad och består av ett rum och kök som uthyrs som lokal. År 1976 genomfördes den mest omfattande ombyggnaden. Vid ombyggnaden moderniserades kök och badrum samt uppdelning av flera större paradvåningar skedde. I samband med ombyggnaden byttes också samtliga fönster. År 1990 fanns det planer på att bygga om huset med hiss och loftgångar. Men hyresgäster protesterade samtidigt som kvarteret i sin helhet är ett av stadens bäst bevarade så fastighetsägaren valde att dra tillbaka planerna.

Tallen 7

Fasaden är ritad och uppförd i nyrenässans och består av brun slätputs på tegel. Sockelvåningen är markerad med brun spritputs och fasadtegel. Fält av fasadtegel återkommer rytmiskt över hela fasaden. Vissa fasadfält är målade i vit puts. Den stora variationen av olika fönsterstorlekar och typer gör fasaden fantasifull. Sadeltaket har kvar sitt ursprungliga skiffer. Kupoltaket är lagt med svart plåt. Ovan kupolen finns en fin vindflöjel. Små vindsfönster i original finns även bevarade.

En del av fasaden mot Skepparegatan trappas ner och man kan tro att det handlar om en tillbyggnad men det är en del av den fantasifulla variation som fasaden består av. Fasaden mot Nygatan är något skadad. Mot Nygatan har även huset satt sig vilket medför att vissa fönster lutar något. Mot gården finns förstärkt (tilläggsisolerad) fasad som är målad ljusgul kulör. Portik med ingång från Nygatan är ombyggd till garage. Portdörrarna mot Skepparegatan är välbevarade och målade i brun kulör. Mot gården är portarna utbytta mot sentida dörrar.

I de flesta lägenheterna finns stuckaturer, spegeldörrar, trägolv, fiskbensmönstrad parkett, kakelugnar och öppna spisar bevarade. I byggnaden finns tjugotvå stycken lägenheter, med storlekar från ett till fyra rum och kök.

Huvudtrapphuset med ingång från Skepparegatan har fina stuckaturer, dörrar i original samt välbevarat marmorgolv och fönster med blyinfattningar. Modern färgsättning i trapphuset. Ledstängerna bärs upp av fint smidesverk i klassisk sekelskiftesstil. Lägenhetsdörrarna är i original med pardörrar i brun kulör och glasade ytor av sentida karaktär. Ursprungliga listverk. Vissa innerdörrar har kvar sina ursprungligt handmålade glas.
I trapphuset med adress Nygatan 140 finns bevarade spegeldörrar som dock är igensatta.

Till lägenheterna i trapphuset finns sentida lägenhetsdörrar som påverkar den ursprungliga karaktären negativt. Dessa bör om möjligt speglas eller bytas ut. Trappan är delvis sättningsskadad med lutning som följd.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.