Skärlinas väg i Tåby på Vikbolandets landsbygd namngavs den 22 november 1995.

Vägen är uppkallad efter ”postmästarn” Skärlina som var den förste kände, reguljäre lantbrevbäraren i Tåby. Dessutom fanns en ”skolfröken” som hette Skärlina i Tåby och hon var med allra största sannolikhet släkt med ”postmästarn”. ”Såväl skolan som postutbäringen var mycket betydelsefulla för en liten landsortssocken som Tåby”, skrev Tåby Nordvästra Samfällighetsförening i sitt namnförslag.