I Norrköping är det endast författaren Moa Martinson, operasångerskan Matilda Jungstedt, Charlotte De Geer (sonhustru till Baltzar von Platen), barnomsorgspionjären Ellen Moberg och läroverksgrundaren Aurore Pihl samt drottningarna Gunilla Bielke och Kristina som fått gator uppkallade efter sig.  

Det ska jämföras med de drygt 60 män som har förärats en gata, torg eller park 2016.

(På bilderna: Moa Martinson, Mathilda Jungstedt, Ellen Moberg, Gunilla Bielke och Kristina)