Det är inte ofta man behöver sprätta upp böcker nuförtiden, men det krävdes en kniv för att kunna läsa om bebyggelsenamnen i Östra Husby socken.

Jag är nu alltså framme vid bokens sista kapitel – för andra gången!

I första omgången gick jag igenom de kommunala handlingarna för att få fram namngivningsår och motiveringar till namnvalen (som tyvärr fanns i allt för få fall).

I andra rundan gick jag vidare med böcker (inte minst ortnamnslitteratur), tidningsartiklar, kartor och databaser m.m. samt Institutet för språk och folkminnens stora ortnamnsregister.

Nu återstår genomgång n:o 3 då jag ska ta hand om alla ilsket gulmarkerade ”Varför?”, ”Kolla upp!” och ”Skriv mer!”