År 1900 visade textilfabrikören Fredrik Nyborg sitt ekonomiska välstånd genom att uppföra denna praktfulla byggnad. Fredrik Nyborg var son till fabrikören Carl Oskar Nyborg. Fredrik Nyborg gick i sin faders fotspår och var en drivande kraft bakom textilindustrin i staden. Fredrik Nyborgs fabrik gick under namnet ”Nyborgs Yllefabrik”. Nyborg hade även en storasyster, Pamela Nyborg, vars karriär blev inom yrket kassörska.

Fredrik Nyborg gav uppdraget att rita huset till den framgångsrike arkitekten Werner Northun. Fredrik Nyborg kom sedan att bo i denna byggnad under många år tillsammans med hustrun Caroline (född Ellström). Tillsammans fick de fyra barn, varav alla var söner. Fredrik Nyborg avled den 17 oktober 1917.

Husets fasad är ytterst påkostad i renässansstil och saknar motsvarighet i Norrköping. Det ekonomiska välståndet avspeglar sig också i trapphuset där konstnären Carl Stenberg dekorerat den yttre delen av trapphallen med mycket fina målningar där inspiration hämtats från antikens Grekland. Under 1940-talet hade Tyska Konsulatet kontor i bottenvåningen och några år senare flyttade posten in och hade där sedan kontor fram till 1984 då huset moderniserades grundligt men varsamt.

Byggnadens fasad består av ljusgul puts på tegel och sockel i natursten. I fasaden finns vackra skulpturer och detaljer i nyrenässans och i jugendstil.

Samtliga lägenheter har vackra eldstäder, där de första hyresgästerna mycket troligen fick välja kakelugnar och öppna spisar själva. Lägenheterna är rikt bevarade med trägolv, spegeldörrar, stuckaturer och originalsnickerier. Vissa golvmaterial av senare karaktär. Mellan 1985-1986 moderniserades huset och vissa lägenheter minskades från dåvarande åtta rum och kök till nuvarande två till fyra rum och kök.

I trapphuset, med ingång från Sandgatan, finns stuckaturer, glas med målningar och mycket vackra dörröverstycken i stuckatur. Till några lägenheter hör även vackra pardörrsentréer med handmålade glas. Trapphusfönstren har målade glas och fastighetsägaren avser att sätta in innerbågar för att skydda dess från skador samt få upp värmen så att inte ådringsmålningen spricker. Trapphuset restaurerades under 1985-1986. Samtidigt inredde man loftgångar, hiss och byggde om ett trapphus till lägenhetsyta. Trapphuset med ingång från Sandgatan 12 B, i portiken, har senare målningar och stuckaturer. I skrivande stund renoveras husets fasad.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.