Sandbergsgatan i Såpkullen namngavs den 23 januari 1947.

Namngrupp ”märkesmän i stadens historia”. Hjalmar Sandberg (1844–1923) var en välkänd kulturpersonlighet i Norrköping. Han var publicist, kritiker och översättare. Åren 1888–1891 var han chefredaktör på Svenska Dagbladet. Dessförinnan arbetade han bland annat på Nya Dagligt Allehanda som konst- och litteraturanmälare. Hjalmar Sandberg donerade pengar till en fond för sociala ändamål samt till en särskild fond med föräldrarnas namn, Carl och Mika Sandbergs fond, där räntan skulle användas för ett konstmuseum i Norrköping. Sandberg skänkte även sin  boksamling till stadsbiblioteket. Hans arkiv förvaras i Norrköpings stadsarkiv och består bland annat av korrespondens i litterära ämnen med August Strindberg med flera.