Den 23 januari 1947 namngavs Sandbergsgatan i Såpkullen.

Namngrupp ”märkesmän i stadens historia”. Hjalmar Sandberg (1844–1923) var en välkänd kulturpersonlighet i Norrköping. Han var publicist, kritiker och översättare. Åren 1888–1891 var han chefredaktör på Svenska Dagbladet. Dessförinnan arbetade han bland annat på Nya Dagligt Allehanda som konst- och litteraturanmälare. Hjalmar Sandberg donerade pengar till en fond för sociala ändamål samt till en särskild fond med föräldrarnas namn, Carl och Mika Sandbergs fond, där räntan skulle användas för ett konstmuseum i Norrköping. Sandberg skänkte även sin  boksamling till stadsbiblioteket. Hans arkiv förvaras i Norrköpings stadsarkiv och består bland annat av korrespondens i litterära ämnen med August Strindberg med flera.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.