Ryttarstigen i Krokek namngavs senast 1970.

Vägen kanske har fått sitt namn av den gamla ridvägen från Uttersbergs gård.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.