Den 17 november 2004 namngavs Blyrondellen, Ingelstadrondellen, Järnrondellen, Kopparrondellen, Kromrondellen, Sandbyhovsrondellen, Silverrondellen och Ståthögarondellen i Ingelsta.

Ingelstadrondellen fick sitt namn efter stadsdelen, Sandbyhovsrondellen efter området Sandbyhov och Silverrondellen efter kvarteret Silvret – övriga fick namn efter gator.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.