Gård i Östra Eneby socken vid sjön Risten i socknen nordvästligaste del.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)