Den 11 mars 2013 namngavs Ringebyvägen i Ringstad mo, Kvillinge landsbygd.

De närbelägna torpen Smedstorp och Björklund kallades Ringebytorp eftersom de hörde till Ringeby gård och de har gett namn åt vägen. Smedstorp var under 1700-talet och tidigt 1800-tal livgrenadjärtorp. Det revs 2014. Björklund omnämndes första gången 1805 och revs i sin tur på 1960-talet då man skulle ta grus där huset stod.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.