Den 11 mars 2013 namngavs Ringebyvägen i Ringstad mo, Kvillinge landsbygd.

De närbelägna torpen Smedstorp och Björklund kallades Ringebytorp eftersom de hörde till Ringeby gård och de har gett namn åt vägen. Smedstorp var under 1700-talet och tidigt 1800-tal livgrenadjärtorp. Det revs 2014. Björklund omnämndes första gången 1805 och revs i sin tur på 1960-talet då man skulle ta grus där huset stod.