By i Borg och Löts socken, under Klinga.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)