Stadsdelen Rambodal har fått sitt namn av att den ligger nedanför den markanta höjden Ramboberg (eller Ramboberget). Berget har i sin tur sannolikt fått sitt namn av torpet Rambotorp som 1764 låg på dess norra sida. Fastigheten fanns kvar ännu på 1970-talet och hette då Rambo. Namnet innehåller troligen kvinnonamnet Ramborg.

Den äldsta delen i området Rambodal består av radhus och parhus från 1970-talet och den centrala delen med bostadsrättsfastigheter som byggdes på 1980-talet. Senare har stadsdelen vuxit med fler villaområden.

Den äldre delen av Rambodal hörde ursprungligen till stadsdelen Smedby och kvarteren fick därför namn ur gruppen ”insekter” liksom i Smedby. När nya kvarter senare anlades användes namngrupperna ”myror”, ”nattflyn” och ”skalbaggar”. Gatunamnen från 1980-talet kommer nästan uteslutande från namngruppen ”jordbruk”.