Villasamhället Pryssgården har sedan omkring 1920 byggts upp på mark som tillhört Eneby Pryssgård som även kallades Pryssgården. Från början kallades samhället Nedre Pryssgården för att skilja det från Övre Pryssgården på andra sidan Finspångsvägen.

Namnet Pryssgården kopplas till Linköpingsbiskopen Andreas Johannis Prytz (1590–1655), som hade varit ägare till gården och hade dött i Norrköping under en resa. Pryssgårdens säteri köptes 1641 av Louis De Geer och senare har bland andra bruksägaren Abraham Reenstierna ägt och bebott det.

Pryssgårdens Fastighetsägareförening ville 1929 få ”ett tydligare och lättfattligare adressystem inom Pryssgårdsområdet” och en stor del av områdets gator fick då namn med lokal anknytning. När kvartersnamn infördes här 1951 fick de nitton första kvarteren däremot namn med anknytning till köksväxter – en namngrupp som har använts genomgående i Pryssgården sedan dess.