Gård i S:t Johannes socken, under Borg i Borgs socken.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)