Norrköpings historia

 

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Lobbyverksamhet för Fornvägen

Lobbyverksamhet för Fornvägen

Många engagerade sig i Facebook-diskussionen om den forna Fornvägens vara eller icke vara i boken. De allra flesta vill ha med Fornvägen och så blir det kanske. Namnet finns ju kvar officiellt och ”vägen” verkar vara farbar även om husen är rivna.

Det normala är att namn utgår när gatorna försvinner vid stadsplaneändringar och det verkar inte vara fallet med Fornvägen. Kanske kommer man åter igen att flytta in på Fornvägen nu när det inte längre bullrar från Bråvallaflottiljen.

Diskussionstråden på Facebook:
https://www.facebook.com/norrkopingsgatunamn/posts/548042475325468

Fornvägen som försvann

Fornvägen som försvann

I dag uppmärksammades jag av en jobbarkompis på en försvunnen väg: Fornvägen i Fiskeby. Den namngavs 1948 och är fortfarande officiellt en gata enligt kommunens register, men om man tittar på flygbilder och Google Street View blir man ju minst sagt tveksam.

Vägen i förgrunden är Sörbyvägen och längst ut till höger ligger Fröhusvägen. I mitten bakom en grind: Fornvägen.

Boken ska ju bara innehålla existerande gator – så frågan är om verkligen Fornvägen kvalar in.

Om vilka namn som kommer med i boken

Om vilka namn som kommer med i boken

Numera fastställs gatunamnen i samband med att det görs detaljplaner inför nybyggnationer. Det gör att själva namnen ofta finns långt före den fysiska gatan eller parken. Ibland byggs aldrig gatan, som exempelvis Klockaretorpsgatan (namngiven 1974) i Klockaretorpet och Flottiljgatan (1965) i Fiskeby.

I boken tar jag bara med namn på gator m.m. som finns i sinnevärlden. Det innebär att Klockaretorpsgatan inte är kvalificerad och inte heller Akrobatgatan och de andra namnen med anknytning till cirkus, teater och tivoli i den blivande stadsdelen Södra Vrinnevi.

Många av namnen från listan med nytillkomna namn styrks av samma skäl – dock inte Tråbrunnarondellen, som finns vid Bråvalla, och tas med i kapitlet Fiskeby.

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.