Den 10 oktober 1957 namngavs Formaregatan, Huggaregränd, Hyvlaregatan, Limmaregatan, Muraregatan och Sågaregränd I Hageby. Namngruppen ” byggnadsarbetare” skulle genom åren komma att användas till en lång rad gator och totalt dominera stadsdelens i namnflora.

(Hageby 1961. Foto: Ingvar Anehed)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.