Den 10 oktober 1957 namngavs Formaregatan, Huggaregränd, Hyvlaregatan, Limmaregatan, Muraregatan och Sågaregränd I Hageby. Namngruppen ” byggnadsarbetare” skulle genom åren komma att användas till en lång rad gator och totalt dominera stadsdelens i namnflora.

(Hageby 1961. Foto: Ingvar Anehed)