Norrköpings historia

 

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Vulkangatan

Vulkangatan

Vulkangatan i Butängen namngavs den 8 november 1928.

Gatan fick sitt namn till minne av AB Mekaniska Verkstaden Vulcan som bildades 1877. Verksamheten omfattade tillverkning av ångpannor, ångmaskiner, motorer, pumpar med mera. International Harvester från Chicago köpte 1905 Vulcans fastighet och öppnade där filial för tillverkning av skörde- och slåttermaskiner. Sedan verksamheten flyttats från Norrköping övertogs lokalerna av Noss AB som tillverkar produkter för cellulosa- och pappersindustrin.

(Mekaniska Verkstaden Vulcan, 1900. Foto: Wilhelm Wiberg. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)

Taborsbergsvägen

Taborsbergsvägen

Den 7 november 1929 namngavs Taborsbergsvägen i Haga.

Taborsbergsvägen leder till Taborsbergs herrgård. Taborsberg med anor från 1700-talet var ”bebyggd för ståndspersoner” och räknades som herrgård. Släkten Gyllenkrook var gårdens sista adliga ägare och då bodde här de två ”fröknarna Gyllenkrook” från Regnaholm. På 1920-talet kom gården i stadens ägo och området styckades upp i tomter som bebyggdes – först den östra delen och sedan den västra – och kom att bli Taborsbergs villaområde. Herrgårdens huvudbyggnad användes som flerfamiljshus tills den 1969 köptes av Östra Eneby församling och blev Taborsbergskyrkan, invigd 1981. Kyrkan köptes senare av kommunen, avsakraliserades 2008 och är numera Taborsbergs förskola.

Namnet Taborsberg är bibliskt. Tabors berg i Galileen, Israel, anses ha varit platsen för ”Jesu förklaring” i Matteusevangeliet. Vägnamnet var hävdvunnet när områdets gator namnsattes 1929, men då hade enbart vägdelen norr om herrgården dagens sträckning. Söderut löpte vägen först i det som numera är Björkallén och sedan längs en nu överbyggd väg i sydostlig riktning mot Finspångsvägen. Även Björkallén, Gyllenkrooksvägen och Herrgårdsvägen har fått sina namn av Taborsberg.

(Taborsbergs herrgård. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)

Öppen salong

Öppen salong

Den 3 november håller jag föredrag på Öppen salong på Norrköpings stadsbibliotek klockan 13.00.

Välkomna!

Mer info

Linbanevägen

Linbanevägen

Den 29 oktober 1970 namngavs Linbanevägen i Simonstorp. Den fick namn efter Rejmyre linbana.

Linbanan gick mellan Rejmyre och Simonstorp åren 1895–1930 och när den byggdes var det den längst i norra Europa (14,5 km). Den transporterade glas från glasbruket i Rejmyre till järnvägsstationen i Simonstorp och i andra riktningen transporterades råvaror till glasbruket. Linbanan användes också till att transportera timmer, virke och andra produkter till och från de sågar som fanns i området. Linbanan hade mellanstationer vid Bremyra och Lindalen.

(Framsidan på skrift utgiven av Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre)

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.