Den 26 januari 1989 namngavs Biskop Henriks väg i Norsholm.

Namnet valdes med hänsyn till Norsholms historiska anknytning till Linköpingsbiskoparna. Henrik Tidemansson var biskop i Linköping 1465–1500. Han uppförde i slutet av 1400-talet en borg, ”biskop Henriks borg”, av vilken nu endast ruiner finns kvar. Biskop Henrik medverkade till vägbyggen inom Munkebodaområdet och ett vägparti har sedan lång tid tillbaka kallats biskopsvägen. Biskopen skrev lärodikten ”Biskop Henriks rim” om rättrådigt styre, om klok hushållning och om Tio Guds bud, och efter hans död 1500 uppstod det viss lokal helgonkult i Linköpings stift.