Den 25 januari 1968 namngavs Navestadsgatan i Navestad.

Namnet kommer av gården Navestad som nämns i skriftliga källor första gången 1399. Förledet är genitivformen av det fornsvenska mansnamnet Navar, eller möjligen av kortformen Navi, och slutledet är stadher (ställe, plats), det vill säga ”Navars ställe”.

(Navestadsgatan bortom Guldringen och Silverringen. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)