Den 19 juni 1919 namngavs 18 gator, 20 kvarter, åtta öppna platser och en park i den nya stadsdelen Oxelbergen. Den förstärkta namnkommittén under ledning av arkeologen och historikern Arthur Nordén delade in namnen i olika kategorier: tomtägare, inrättningar, konfigurationer (gatans eller kvarterets form), markbeskaffenhet och händelser.

(Vy från Oxelbergen mot Östra Promenaden, cirka 1900. Foto ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)