Socken i Bråbo härad, Östergötlands län, närmast norr om Norrköping och omgiven av sjön Glan i väster, Motala ström och Bråvikens innersta del i söder och öster. Östra stambanan går i bågar genom socknen och har station vid Fiskeby, som även är poststation. 0,720 kvadratmil, varav land 0,488 eller 11 305 tunnland, 47 9/16 mantal, 3 796 invånare, 2 921 110 kronors fastighetsvärde. Längst i nordväst ligger socknen på bergshöjden, men för övrigt är socknen en odlad slätt med blott en platt, delvis skogbevuxen sandås. Grannskapet till en stor stad har gjort bygden tätt befolkad, med talrika större egendomar och verk. Att nämna är Svärtinge med såg och kvarn, Leonardsberg, Ringstad, Fiskeby med stort tegelbruk, Marieberg, Ståthöga, Ingelstad, Fyrbylund, Fiskeby stora pappersbruk, Gröndalens torvfabrik och slutligen Himmelstalunds hälsobrunn. Socknen, som har 3 folkskolhus och 1 slöjdskolhus, utgör ett regalt pastorat av 2 klassen i Linköpings stift. Kyrkan ligger 0,3 mil utom Norrköping vid järnvägen.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)