Stadsdelens norra delar nära hamnen var indelade i kvarter och hade bebyggelse redan i början av 1700-talet. Kvarteren hade fått namn efter fjärran destinationer såsom London, Lissabon, Paris och Västindien, och vid namngivningen av Skepparegatan och Styrmansgatan 1769 hämtades inspiration från sjöfolket som bodde i kvarteren.

Den sydöstra delen av den nuvarande stadsdelen var däremot åker och äng utanför stadens plank långt in på 1800-talet. Östantill räknades då inte som en egen stadsdel utan ingick i Strandkvarteret (i norr) och Dalskvarteret (i söder). De nya kvarteren i sydost fick i slutet av 1800-talet namn efter fåglar och träd.