Orrevallavägen på Vikbolandets landsbygd namngavs den 23 augusti 2006.

Detta är vägen mot Orrevalla. Byn omtalas första gången 1376 och består av fågelnamnet orre och det fornsvenska ordet valder (vall, fält, mark).