Numera fastställs gatunamnen i samband med att det görs detaljplaner inför nybyggnationer. Det gör att själva namnen ofta finns långt före den fysiska gatan eller parken. Ibland byggs aldrig gatan, som exempelvis Klockaretorpsgatan (namngiven 1974) i Klockaretorpet och Flottiljgatan (1965) i Fiskeby.

I boken tar jag bara med namn på gator m.m. som finns i sinnevärlden. Det innebär att Klockaretorpsgatan inte är kvalificerad och inte heller Akrobatgatan och de andra namnen med anknytning till cirkus, teater och tivoli i den blivande stadsdelen Södra Vrinnevi.

Många av namnen från listan med nytillkomna namn styrks av samma skäl – dock inte Tråbrunnarondellen, som finns vid Bråvalla, och tas med i kapitlet Fiskeby.