Numera fastställs gatunamnen i samband med att det görs detaljplaner inför nybyggnationer. Det gör att själva namnen ofta finns långt före den fysiska gatan eller parken. Ibland byggs aldrig gatan, som exempelvis Klockaretorpsgatan (namngiven 1974) i Klockaretorpet och Flottiljgatan (1965) i Fiskeby.

I boken tar jag bara med namn på gator m.m. som finns i sinnevärlden. Det innebär att Klockaretorpsgatan inte är kvalificerad och inte heller Akrobatgatan och de andra namnen med anknytning till cirkus, teater och tivoli i den blivande stadsdelen Södra Vrinnevi.

Många av namnen från listan med nytillkomna namn styrks av samma skäl – dock inte Tråbrunnarondellen, som finns vid Bråvalla, och tas med i kapitlet Fiskeby.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.