I många städer finns böcker om gatornas namn och historia. ”Stockholms gatunamn” har sålts i tiotusentals exemplar och i Östergötland har både Linköping och Mjölby gatunamnsböcker.

I Norrköping saknas däremot en sammanställning av gatunamnen. Det enda som finns är ett mindre häfte om gator med personnamn (från 1970-talet) samt kapitel i äldre verk om Norrköping (från 1800-talet och 1920-talet).

Denna brist tänker jag råda bot på.