Olai Kyrkogata i Gamla staden namngavs den 18 september 1958.

Namnet ersatte både Södra och Norra Kyrkogatan. Dessa beteckningar fanns redan 1769 och berodde på S:t Olai kyrka vars kyrkogård förr avskilde gatorna från varandra. Den äldsta S:t Olofs kyrka byggdes troligen på 1100-talet och var stadsförsamlingens kyrka. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1765–1767 och är den fjärde kyrkan på platsen. I början av 1800-talet upphörde man med begravningar på kyrkogården.

(Södra Kyrkogatan, numera Olai Kyrkogata, norrut mellan kvarteren Tulpanen och Spinnrocken år 1945. Foto: Gustaf Östman. Ur drätselkammarens arkiv, Norrköpings stadsarkiv)