By i S:t Johannes socken, vid Ensjön.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)